Hội nghị Khoa học Kỹ Thuật Hình Ảnh Y Học Toàn Quốc lần thứ 12
tb-3-vart-1.png
tb-3-vart-2.png
tb-3-vart-3.png

Recommended Hotel

click here

Detailed program VART 2024

vart-2024-hue-1.png
vart-2024-hue-2.png
vart-2024-hue-3.png
vart-2024-hue-4.png
vart-2024-hue-5.png
vart-2024-hue-6.png
vart-2024-hue-7.png
vart-2024-hue-8.png
vart-2024-hue-9.png

Thư mời

Lấy thư mời

Đăng Ký Báo Cáo Hội Nghị

Đăng Ký Tham Dự Hội Nghị

 • Trực tiếp (LT)
  850.000₫
  • Tham dự phiên báo cáo tiếng Anh và phiên tiếng Việt cả ngày 22/06 cùng 02 tiệc trà giữa buổi.
  • Tiệc tối gala dinner.
  • Tài liệu điện tử và giấy chứng nhận đào tạo liên tục.

 • Thực hành (hands-on)
  500.000₫
  • (TH) tại chỗ vào chiều 21/06/2024 từ 13:30-17:30 cùng 01 tiệc trà giữa buổi.
  • Thực hành trực tiếp trên máy.
  • Tài liệu điện tử và giấy chứng nhận CME.

 • Trực tuyến & cấp giấy chứng nhận CME (CE)
  500.000₫
  • Tham gia bằng link được gửi qua email.
  • Trọn bộ tài liệu điện tử, giấy chứng nhận CME (03 giờ tín chỉ) (chuyển phát sau 2 tuần).
  • Phiên báo cáo tiếng Anh và phiên báo cáo toàn thể tiếng Việt, ngày 22/06 từ 8:30-17:00